Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tiếp đoàn Đảng, Nhà nước Lào

Đăng bởi: Ban Biên Tập ngày: 10/12/2011 2:30 pm 0 Phản hồi

(Hoạt động) - Chiều 10/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Lê Hồng Anh đã tiếp Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Bounthong Chitmany và các vị lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào nhân dịp sang nhận bằng tiến sỹ tại Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tiếp đoàn Đảng, Nhà nước Lào

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tiếp đoàn Đảng, Nhà nước Lào

Ông Bounthong Chitmany thay mặt các vị lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang Việt Nam nhận bằng tiến sỹ lần này, cảm ơn ông Lê Hồng Anh đã dành thời gian tiếp đoàn; bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, các giáo sư, các cơ quan hữu quan của Việt Nam đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và giúp đỡ để các vị hoàn thành chương trình học tập, nghiên cứu và bảo vệ thành công các luận án tiến sỹ tại Việt Nam.

Ông Bounthong Chitmany đánh giá cao và bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc về việc Việt Nam đã giúp Lào đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực trong thời gian qua và mong rằng trong thời gian tới Việt Nam tiếp tục giúp Lào đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực góp phần phục vụ sự nghiệp đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Lê Hồng Anh nhiệt liệt chúc mừng ông Bounthong Chitmany và các vị lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã bảo vệ xuất sắc thành công các luận án tiến sỹ; đánh giá cao sự nỗ lực trong quá trình học tập, nghiên cứu của năm ông được nhận bằng tiến sỹ ngày hôm nay.

Ông Lê Hồng Anh cho rằng nội dung các luận án tiến sỹ mà các vị lãnh đạo cấp cao Lào nghiên cứu là những vấn đề lớn, thiết thực cả về lý luận và thực tiễn đang đặt ra đối với Lào và Việt Nam; bày tỏ tin tưởng các nội dung nghiên cứu của các luận án tiến sỹ sẽ được vận dụng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triến kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VII giai đoạn 2011-2015, góp phần xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Lê Hồng Anh đánh giá cao sự hợp tác giữa Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh Việt Nam với Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Lào trong thời gian qua và mong rằng hai Học viện tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi kinh nghiệm và giúp đỡ lẫn nhau trong nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở mỗi nước./.

Vietnam+

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@lehonganh.net